SAMTALE/ VEILEDING


Alle har en psykisk helse. Å ta deg selv på alvor er det viktigste du gjør i livet ditt.

Å oppsøke en å snakke med, som kan lytte og hjelpe deg videre kan være noe av det viktigste du gjør for deg selv. Vi ønsker et lavsterkel tilbud med fagelig kompetanse i bunnen, som kan møte deg i små og store problemer i hverdagen og livet generelt.

.

VÅR TJENESTER
KOSTHOLD


En kostholdsveilederen kan leverer skreddersydd kostholdsplan, foodmaping, samtaletimer, og ukesmenyer.

Ingen snarveier, men varig livsstilendring for deg som ønsker å nå målene dine. Vi spesifiserer oss også innnefor

matallergi/intoleranse.


YOGA


Yoga handler om konsentrasjon og fokusering, om å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv, slik at sansebegjær og mental aktivitet faller til ro og til syvende og sist opphører. Målet med yoga er å skape ro, fokus og konsentrasjon, og å oppnå stillhet og uforanderlighet.

MINDFULLNESS


Det sies at mindfulness finner det rommet under strømmen av tanker og mental aktivitetet, som gir mulighet for ro og klarhet. Man søker å oppnå en åpen, aksepterende og ikke-dømmende holdning til det som skjer i seg selv og i omgivelsene i øyeblikket.

Metoden brukes både til selvhjelp, selvutvikling/egenutvikling og som et verktøy innen psykoterapi.


Samtale / Veileding


Alle har en psykisk helse. Å ta deg selv på alvor er det viktigste du gjør i livet ditt.

Det kan være mange ulike grunner til å føle behov for noen å snakke med. Vi ønsker å et lavterskeltilbud, med fagelig kompetanse i bunnen, som kan møte deg i små og store problemer i hverdagen og livet generelt.

Alle trenger en de kan stole på, en de vet ikke sier ting videre og som ikke er del av hverdagslivet. I takt med det økte presset i samfunnet har det å sette av tid til egne refleksjoner blitt stadig mer populært og alminnelig.

Hva trenger du å snakke om? Konflikter eller press på jobben, utfordringer i samlivet eller med familien, lavt selvbilde, en utfordrende helsesituasjon for deg eller noen som står deg nær, sorg, tap eller andre påkjenninger i livet kan være grunner til å trenge hjelp med å finne en vei videre.

Å oppsøke en å snakke med, som kan lytte og hjelpe deg videre kan være noe av det viktigste du gjør for deg selv. Gjennom samtale/ Veileding kan du tilegne deg nye “verktøy” til å håndtere dine utfordringer på. Velkommen til en god samtale med oss.
Kostholdsveiledning


Vi trenger alle mat som inneholder næringsstoffene kroppen trenger for at den skal være på topp. Bli bevisst på ditt forhold til et sunt kosthold og en aktiv livsstil.

Hos kostholdsveilederen får du kunnskap om et næringsrikt kosthold og anbefalinger med små grep for sunnere mat og drikke i hverdagen din. Vi kan også skreddersy ukesmenyer for de med intoleranser/matallergier. Vi kan hjelpe deg å ta steget mot enkle sunne felles middagsretter for hele familen med flere matallergier ved bordet.


Ønsker du en livsstil med mer energi og sunne vaner.  Er et sunt kosthold sammen med fysisk aktivitet en god start. Riktig kosthold gir energi, overskudd, godt humør og trivsel.

Kostholdsveilederens visjon er å gi deg inspirasjon til en bedre hverdag med økt energi og livsglede.Der vi velger ut mat med mening,Hva er Yoga?

Yoga beskrives som «et svært mangfoldig fenomen. Tross mangfoldet er det likevel noen fellesnevnere. Yoga handler om konsentrasjon og fokusering, om å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv, slik at sansebegjær og mental aktivitet faller til ro og til syvende og sist opphører. Målet med yoga er å skape ro, fokus og konsentrasjon, og å oppnå stillhet og uforanderlighet. Som det heter i Katha-upanishad 6.10-11: Når de fem sanseorganene og sinnet er stilnet, og intellektet er ubevegelig, har han nådd den høyeste tilstand.» 

Hva er Mindfullness?

Mindfulness based stress reduction (MBSR) er en form for meditasjon. Ordene «mind» og «mindful» kan oversettes med sinn og oppmerksom. Ved hjelp av ulike øvelser kan metoden hjelpe en til å takle livets utfordinger bedre og bli mer tilstede og bevisst i eget liv.

Oppmerksomhet, følelser og nærvær er sentrale ord i mindfulness. Det sies at mindfulness finner det rommet under strømmen av tanker og mental aktivitetet, som gir mulighet for ro og klarhet. Man søker å oppnå en åpen, aksepterende og ikke-dømmende holdning til det som skjer i seg selv og i omgivelsene i øyeblikket.

Metoden brukes både til selvhjelp, selvutvikling/egenutvikling og som et verktøy innen psykoterapi.


Hva er holisme?

Holisme kommer av det greske ordet Holos, som betyr hel. Holisme er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler.». Tanken er at egenskapene til et gitt system (biologisk, kjemisk, sosialt, økonomisk, mentalt, lingvistisk, osv) ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene alene. I stedet er det systemet som helhet som er av avgjørende betydning for hvordan de enkelte delene oppfører seg.